Về CLDP

Giới Thiệu về Chúng Tôi

Được thành lập năm 1992, CLDP là một bộ phận của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ (U.S. Department of Commerce), giúp đạt được các mục tiêu chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ tại các nước đang phát triển sau thời kỳ xung đột thông qua cải cách luật thương mại. Trợ giúp kỹ thuật đặc biệt ở cấp độ liên chính phủ của CLDP dựa vào các nhà quản lý, các thẩm phán, các nhà hoạch định chính sách, các nhà lãnh đạo kinh doanh và các luật sư có nhiều kinh nghiệm từ cả khu vực nhà nước và tư nhân để mang lại kết quả tạo ra các thay đổi có ý nghĩa và lâu dài cho môi trường pháp lý và dịch vụ của các nước sở tại.

Nhóm CLDP

Các luật sư, các cố vấn thường trực, các chuyên gia chương trình và nhân viên hành chính của CLDP có căn bản văn hóa đa dạng và có trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực kinh doanh quốc tế, luật thương mại, quan hệ thương mại và trợ giúp phát triển. Hầu hết các nhân viên của CLDP biết thành thạo ít nhất hai ngôn ngữ, và rất nhiều công việc của CLDP được thực hiện bằng ngôn ngữ của nước sở tại. Thông qua việc hợp tác với nhiều bộ phận của Bộ Thương Mại, tòa án liên bang, các cơ quan khác của Chính Phủ Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế, CLDP xây dựng và tổ chức các hội nghị và hội thảo, sử dụng các cố vấn dài hạn và ngắn hạn và đào tạo các phái đoàn nước ngoài tại Hoa Kỳ và các nước khác để cải tiến cơ cở căn bản của luật thương mại.

Những Ai Có Được Lợi Ích từ Trợ Giúp của CLDP

Cả Hoa Kỳ và các nước ngoại quốc đều có được lợi ích từ các nỗ lực của CLDP. Thông qua việc hợp tác việc chặt chẽ với các Sứ Quán của Hoa Kỳ, CLDP đã giúp xây dựng hạ tầng pháp lý để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước và quốc tế thông qua các chương trình ở hơn 50 nước. Các doanh nghiệp của Hoa Kỳ có thâu được lợi ích từ các thị trường nước ngoài đang tăng trưởng tại đó khi có các hệ thống pháp lý minh bạch và các quy định công bằng. Công việc của CLDP để giúp các nước tăng tính tuân thủ các nghĩa vụ thương mại quốc tế và song phương mang lại sự bình đẳng cho sân chơi để các doanh nghiệp Hoa Kỳ cạnh tranh. CLDP hoạt động với vai trò là chất xúc tác trợ giúp kỹ thuật để giúp các nước đang phát triển thực hiện các cải cách mà họ đang tìm kiếm để hiện đại hóa luật pháp và quy định, mang lại sự tăng trưởng kinh tế và cơ hội cho người dân.

Các Lĩnh Vực Chuyên Môn của CLDP

Tìm hiểu xem CLDP đang hoạt động ở đâu